roze verzuim

Wat is roze verzuim?

Ik vroeg tijdens een netwerkbijeenkomst waar de aanwezige ondernemers aan dachten als ik roze verzuim zei. De meesten dachten richting zwangere en/of net bevallen werknemers. Anderen dachten eerst in die richting en daarna richting verzuim, waarvoor subsidie of tegemoetkoming geregeld kan worden. Helaas, geen van allen zaten ook maar in de buurt. Wit, zwart en…