Personeelsbehoud: hoe zorg je dat je beste medewerkers blijven?

Het vinden van de juiste mensen is niet altijd even gemakkelijk, zeker in de huidige arbeidsmarkt. Maar áls je ze dan binnen hebt gehaald, hoe zorg je dan dat ze blijven? En niet na een half jaar weer vertrekken naar de volgende werkgever? Personeelsbehoud is, zeker nu, een steeds belangrijker onderdeel van de organisatiestrategie. Hoe pak je dat dan aan?

Welke mogelijkheden heb je binnen je organisatie?

Loyaliteit en betrokkenheid is belangrijker dan dat iemand foutloos kan werken of alle nodige vaardigheden bezit. Vaardigheden kun je namelijk leren, betrokkenheid niet. Juist door intern te kijken naar de mogelijkheden van je huidige medewerkers zorg je voor duurzaamheid en multifunctionaliteit, en daarmee ook voor personeelsbehoud.

De aan het intern opleiden van jongere medewerkers door de oudere medewerkers met meer ervaring. Zo krijgen zij ook kans zich meer te ontplooien. Je creeert ook loyaliteit door je eigen personeel naar nieuw personeel te laten zoeken. Wellicht kunnen zij iemand uit persoonlijke kring aandragen. 3sense kijkt hierbij naar wat er wél mogelijk is binnen de organisatie.

Creëer mogelijkheden tot zelfontplooiing en groei

Door met iedere medewerker apart in gesprek te gaan, achterhaal je wat ieders persoonlijke motivator is. Wat hen drijft en wat hun ambities zijn. Buiten wat ze al doen.

Zijn er bepaalde functies vacant? Check dan éérst bij het huidige personeel of ze wellicht ambities hebben om die rol te vervullen.