Verzuim

3Sense werkt graag met ondernemers die meer regie op hun verzuim willen. Onze verzuimbegeleiding werkt dan ook vanuit het eigen regie model. Dit houdt in dat jij als ondernemer zelf het voortouw neemt en ook zelf bepaalt welke inzet er komt. Wij zijn van mening dat jij als leidinggevende je mensen kent en ook weet welke (privé)omstandigheden er spelen. Doordat verzuim vooral gedrag is wat beïnvloedbaar is, kan jij zelf snel inschatten of het een ‘echte’ verzuimmelding betreft, of dat je twijfel hebt.

Het doel van het eigen regie model is om verzuim bespreekbaar te maken, gedrag te veranderen maar vooral ook betrokken te zijn bij het wel en wee van je werknemers. Daarmee wordt verzuim teruggedrongen en uit de medische hoek gehaald. De bedrijfsarts wordt pas ingezet op het moment dat er (dreigend) langdurig verzuim is. De bedrijfsarts wordt aangestuurd door jou, met een duidelijke vraagstelling met betrekking tot inzetbaarheid van de werknemer.

Het eigen regie model vraagt een aantal faciliteiten, die wij graag aanbieden. Zo is onder een training voor verzuimgesprekken nodig en is er een apart contract met een bedrijfsarts. Daarnaast dien je ook te zorgen voor de dossieropbouw van de werknemers in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Ook hierin geven wij training.

We helpen je met de opzet van een eigen regie model en hebben binnen ons netwerk voldoende professionals die je kunt inzetten. Wat wij wel perse willen is periodiek overleg met jou, waarbij we elke keer het hele personeelsbestand doornemen, zodat we je tijdig kunnen adviseren en ook preventief kunnen optreden om verzuim te voorkomen.

Waarom adviseren wij eigen regievoering?
Door verantwoordelijkheid voor verzuim neer te leggen bij de werknemer zelf en jou, als direct leidinggevende, wordt meer betrokkenheid bij beide partijen gerealiseerd. Op deze manier zijn de lijnen kort en wordt er meer met elkaar gesproken over verzuim. Dit verandert de verzuimcultuur.
Verzuim neemt hierdoor substantieel af en daardoor ook de verzuimkosten. Daarnaast nodigt dit model ook meer uit om de echte oorzaak achter het verzuim aan te pakken.

Hoe ondersteunt 3sense de werkgever:
Vraagbaak / intermediair / spin in het web: 3sense is er ter ondersteuning van werkgever. We ondersteunen en faciliteren beleid op het gebied van inzetbaarheid en vitaliteit. Met ons grote netwerk van professionals kunnen wij elke verzuimcasus aan. Wij kijken niet alleen naar de symptomen, maar samen met werkgever en werknemer halen we de oorzaak naar boven en DIE pakken we aan. We zien het dan ook als belangrijke taak om alle partijen die ingezet worden optimaal met elkaar te laten samen werken. We initieren, organiseren en evalueren de samenwerking tussen betrokken partijen en de tevredenheid van werkgevers en werknemers. Als deskundigen leveren we formats en informatie aan t.b.v. het verzuim- en re-integratiebeleid. Als er vraag naar is, leveren we interventiebemiddeling en subsidie-advies. We faciliteren natuurlijk ook spreekruimte voor de professionele dienstverleners.
Gezondheidscoach: Als er vraag naar is, zijn wij natuurlijk de externe ondersteuning van de casemanager of leveren wij zelfs een casemanager. Zowel als vraagbaak als ook als deskundige.
Bedrijfsarts: 3sense heeft een aantal bedrijfsartsen in haar netwerk, waar we volledig achter staan. Bij het Eigen Regie model heeft de Bedrijfsarts de rol van medisch adviseur en sparringpartner. De gesignaleerde gezondheidsrisico’s worden gevraagd en ongevraagd teruggekoppeld aan de leidinggevenden. Hij adviseert de werknemer over de behandeling en stelt een beperkingenlijst op. De bedrijfsarts heeft ook een verwijsfunctie met betrekking tot aandoeningen die gevolgen hebben voor het werk. Een advies van de bedrijfsarts tot werkhervatting is in principe bindend voor de werknemer.
Arbeidsdeskundige (m.b.t. onderzoek en herplaatsing): 3sense heeft haar eigen arbeidsdeskundigen. Deze worden zodra dit wenselijk ingezet voor een volledig of beperkt onderzoek. De arbeidsdeskundige beslist mede op basis van Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) of de functie van de werknemer nog passend is en/of werknemer geschikt is voor ander passend werk.
Personeelsadministratie: 3sense kan je helpen met alle vraagstukken op het gebied van personeelsadministratie. Of het nu gaat om aanvraag en administratie van vangnetuitkeringen of communicatie met salarisadministratie of hulp aan casemanager of werknemer mbt contact met het UWV. Wij weten de weg.